Proszę pamiętać, że udział w kolacjach Dinners2Connect odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie osobistego zaproszenia. Oczywiście z przyjemnością prześlemy zaproszenie na kolację, jeśli profil (typ firmy i stanowisko) będzie pasował do pozostałych uczestników kolacji. 

 Aby się zarejestrować na Solution Providers Week proszę kliknąć tutaj.

Solution Providers Week


 

Aby się zarejestrować na kolacje przedkonferencyjne, proszę kliknąć tutaj;

Community

Please note that the Dinners2Connect Roundtable Dinners are by invitation only. Of course, we would be happy to invite you to a dinner if your profile (company type and job title) matches the existing dinner participants. Here you can submit your request for an invitation to a specific dinner.

Community