Please note that the Dinners2Connect Roundtable Dinners are by invitation only. Of course, we would be happy to invite you to a dinner if your profile (company type and job title) matches the existing dinner participants. Here you can submit your request for an invitation to a specific dinner.

Proszę pamiętać, że udział w kolacjach Dinners2Connect odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie osobistego zaproszenia. Oczywiście z przyjemnością prześlemy zaproszenie na kolację, jeśli profil (typ firmy i stanowisko) będzie pasował do pozostałych uczestników kolacji. Tutaj można przesłać prośbę o zaproszenie na konkretną kolację.

 
 

Register